Spatiotemporal variation in leaf size and shape in response to climate
Yaoqi Li, Dongting Zou, Nawal Shrestha, Xiaoting Xu, Qinggang Wang, Wen Jia and Zhiheng Wang
J Plant Ecol . 2020, (1): 87 -96 .  DOI: 10.1093/jpe/rtz053