Soil respiration associated with plant succession at the meadow steppes in Songnen Plain, Northeast China
Ming Wang, Xingtu Liu, Jitao Zhang, Xiujun Li, Guodong Wang, Xiaoyu Li, Weiwei Chen
J Plant Ecol . 2015, (1): 51 -60 .  DOI: 10.1093/jpe/rtu006