Soil nitrogen availability intensifies negative density-dependent effects in a subtropical forest
Fengmin Huang, Minxia Liang, Yi Zheng, Xubing Liu, Yuxin Chen, Wenbin Li, Shan Luo and Shixiao Yu
J Plant Ecol . 2020, (3): 281 -287 .  DOI: 10.1093/jpe/rtaa012