Size- and age-dependent increases in tree stem carbon concentration: implications for forest carbon stock estimations
Su-Hui Ma, Anwar Eziz, Di Tian, Zheng-Bing Yan, Qiong Cai, Min-Wei Jiang, Cheng-Jun Ji and Jing-Yun Fang
J Plant Ecol . 2020, (2): 233 -240 .  DOI: 10.1093/jpe/rtaa005