Species turnover drives grassland community to phylogenetic clustering over long-term grazing disturbance
Juntao Zhu , Yangjian Zhang, Wenfeng Wang, Xian Yang , Ning Chen , Ruonan Shen , Li Wang and Lin Jiang
J Plant Ecol . 2020, (2): 157 -164 .  DOI: 10.1093/jpe/rtz057