The invasive potential of a hybrid species: insights from soil chemical properties and soil microbial communities
Feng Sun, Yuyi Ou, Qiaojing Ou, Lingda Zeng, Hanxia Yu, Jin Zheng, Lei Gao, Weihua Li, Na Li and Changlian Peng
J Plant Ecol . 2020, (1): 20 -26 .  DOI: 10.1093/jpe/rtz050