LUCC and its impact on run-off yield in the Bai River catchment—upstream of the Miyun Reservoir basin
Chesheng Zhan, Zongxue Xu, Aizhong Ye, Hongbo Su
J Plant Ecol . 2011, (1-2): 61 -66 .  DOI: 10.1093/jpe/rtr003