Remote sensing imagery in vegetation mapping: a review
Yichun Xie, Zongyao Sha, Mei Yu
Remote sensing imagery in vegetation mapping: a review
Yichun Xie, Zongyao Sha, Mei Yu
Journal of Plant Ecology . 2008, (1): 9 -23 .  DOI: 10.1093/jpe/rtm005